03 april 2014: b.Alert will participate in the Birmingham Commercial Vehicle show

b.Alert will participate in the Birmingham Commercial Vehicle show

17 februari 2014: Ruim 3 miljoen euro aan boetes voor overbeladen vrachtwagens op Vlaamse snelwegen in 2013

Vorig jaar werden 1.529 voertuigen die op Vlaamse snelwegen reden, beboet voor overlading. Dat leverde in totaal voor 3.098.320 euro aan boetes op, bijna dubbel zoveel als in 2010. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ligt de stijging vooral aan de inzet van negen Weigh-in-motion-systemen (WIM). Met WIM worden vrachtwagens gewogen terwijl ze voorbijrijden zodat wegeninspecteurs en de wegpolitie heel gericht potentieel overladen vrachtwagens uit het verkeer kunnen halen voor een precieze weging.

Vorig jaar controleerden de wegeninspecteurs van het AWV 4.488 voertuigen op overlading. De controles gebeurden deels via de WIM-systemen en deels via visuele inspecties. Ruim een derde (34%) van de geselecteerde en gecontroleerde voertuigen was hierbij in overtreding. Ook de wegpolitie voerde een reeks controles uit. Samen leverde dit een totaal boetebedrag op het Aslastendecreet van 3.098.320 euro op.
Efficiënte controle

Met het WIM-systeem worden vrachtwagens op basis van detectielussen en weegsensoren in het wegdek en camera’s gewogen terwijl ze rijden. De politiediensten en wegeninspecteurs kunnen op basis van dat systeem gericht potentieel overladen vrachtwagens uit het verkeer halen voor een precieze weging. Het systeem verhoogt de efficiëntie van de controles aanzienlijk. Gemiddeld 81% van de voertuigen die aan de kant worden gezet op basis van WIM-metingen, blijken effectief overladen te zijn. Op plaatsen zonder WIM-systeem is 20% van de op het blote oog geselecteerde en gecontroleerde voertuigen overladen. “We maken ons wegennet niet alleen sterk, maar ook slim door het gebruik van nieuwe innovatieve technologieën.”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. “De WIM-installaties halen een efficiëntie van ruim 80%. Door de controles op overladen vrachtwagens lopen de wegen minder schade op en voor de vrachtwagenchauffeurs is er minder tijdverlies.”

volledig artikel

01 april 2014: strengere straffen voor tachograaf fraude

Tachograaffraude wordt duurder

Bij meer dan 45.000 voertuigen zwaarder dan 3,5 ton die op elk moment over de Europese wegen rijden, zouden de regels van de Europese Unie over het gebruik van de tachograaf niet worden nageleefd.

En ons land, het kruispunt van Europa, ziet er nog meer dan andere landen over zijn grondgebied rijden. Om een einde te maken aan die situatie, die een voortdurend gevaar op onze wegen betekent, heeft de sp.a een tiental inbreuken opgelijst die ze zwaarder wil bestraffen, met boetes van 500 tot 50.000 euro tegenover 50 tot 10.000 euro nu.

Het gaat om de volgende overtredingen:
- het gebruik of het bezit van een bestuurderskaart waarvan een ander persoon titularis is;
- het gebruik van een als verloren of gestolen gemelde bestuurderskaart;
- het gebruik van een valse of vervalste bestuurderskaart;
- het voorleggen van valse of vervalste documenten;
- het vervalsen, wissen of vernietigen van gegevens op één of meer registratiebladen of van de op de bestuurderskaart opgeslagen data;
- de door het controleapparaat afgedrukte gegevens vervalsen, wissen of vernietigen;
- weigeren om de afdruk van de door het controleapparaat geregistreerde gegevens voor controle over te leggen;
- weigeren om de in het voertuig aanwezige registratiebladen of bijzondere bladen voor controle voor te leggen op verzoek van een bevoegd persoon;
- weigeren om het controleapparaat te laten controleren;
- weigeren om de bestuurderskaart voor controle over te leggen;
- het frauduleus manipuleren van het controleapparaat via het verhinderen van een correcte registratie.


Bovendien kunnen de rechtbanken voorgoed of voor een duur van ten minste acht dagen en van ten hoogste vijf jaar de vervallenverklaring uitspreken van het recht om een motorrijtuig te besturen, wat nog ontradender werkt.

<<  <    1   •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13  •  14  •  15  •  16  •  17  •  18  •  19  •  20  •  21  •  22  •  23  •  24  •  25  •  26  •  27  •  28  •  29  •  30   >  >>

Schrijf u in voor
onze nieuwsbrief

Wenst U op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes op het vlak van trailermanagement en -beveiliging?
Schrijf U in op onze nieuwsbrief!