Vlootbeheer en beveiliging

 

Real Time volgen van Uw externe medewerkers

Externe medewerkers zoals verkopers moeten op een dag veel adressen aandoen, veelal in functie van leads door een intern verkoopsapparaat. Het is belangrijk dat dit correct gebeurt.

Bij welke propecten zijn ze geweest? Hoe lang? Klopten de afspraken?

b.Alert is een profesioneel opvolgingssysteem met een high tech tracking en tijdsbeheer opvolging. U volgt Uw medewerkers real-time, waar U zich ook bevindt.Private versus bedrijfskilometers

Een aantal werknemers rijden met een firmawagen of worden vergoed voor het gebruik van een private wagen voor professionele verplaatsingen.
Het bijhouden van deze afstand is manueel quasi ondoenbaar en een bron van fouten. Niet alleen de boekhouding bekijt dit met argusogen, ook de fiscus.
Een gelijkaardig probleem bestaat natuurlijk voor het privaat gebruik van een firmawagen.Beveiliging van voertuigen tegen inbraak en diefstal

b.Alert zal aan de hand van trillingsmetingen bepalen als er een inbraak plaatsvindt in de wagen. In voorkomend geval wordt een stil alarm naar de eigenaar gestuurd per SMS of mail.

b.Alert zal echter ook een gestolen voertuig volgen. Desnoods kan de eigenaar van op afstand de startonderbreking activeren zodat, nadat de wagen gestopt is, hij niet meer kan verder rijden.Beheer en facturatie van onderhoudsteams

Aannemers, electriciens, tuinaanleg, alarmsystemen, keukenbouwers, ... hebben onderhoudsploegen om service na installatie te geven.

Deze ploegen moeten efficient georganiseerd worden. Volgen ze de planning, is de planning wel goed opgesteld?

Daarnaast kan het nodig zijn om voor een spoedinterventie de dichtstbijzijnde ploeg te kennen.

Tenslotte is het handig om aan de hand van de parkeerduur nabij een adres te kunnen bepalen hoe lang men aanwezig was en, maw ook het juiste aantal uren te kunnen factureren en verantwoorden.Automatische detectie chauffeur en bijzitters

Tijdsregistratie van mensen is steeds afhankelijk van hun input en dus van menselijke fouten.
Actieve tags maken het mogelijk dat automatisch bepaald wordt wie aanwezig is.
Deuren gaan automatsch open, facturatie voor werven gebeurt automatisch, lichten gaan automatisch aan, machines starten, ... en dit enkel voor wie hiertoe gemachtigd is.Verhuur van voertuigen

Wanneer men voertuigen vervoert is men niet geinteresseerd om precies te weten waar deze zich bevinden.

Niettemln zijn er belangrijke problemen bij diefstal door derden of door de klanten zelf of treden wanbetalingen op. Op dat moment moet het voertuig zo snel als mogelijk kunnen teruggevonden worden.mobiliteitsvergoeding

Ook in 2014 hebben de meeste arbeiders die professionele verplaatsingen afleggen, recht op een mobiliteitsvergoeding. Het bedrag van die vergoeding hangt af de sector en van de cao. Elke maand opnieuw een correcte mobiliteitsvergoeding berekenen en uitbetalen, is voor bedrijven vaak een hele klus. Er is altijd een risico op onnauwkeurigheden en er gaat soms kostbare tijd verloren. Dankzij het ritregistratiesysteem van b.Alert hoeft u het gelukkig niet zover te laten komen.