b.Alert P/B privaat versus business rijden

 

Firmawagens

Het zal duidelijk zijn dat het toekennen van een bedrijfswagen en het privégebruik ervan een van de ‘evergreens’ is in het verloningspakket van een werknemer. Opvallend is ook dat de firmawagen voor een werknemer een zeer emotioneel gegeven is.

Wanneer er aan een werknemer een voertuig ter beschikking wordt gesteld en hij dat voertuig ook voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken, dan is dat een voordeel in natura, belastbaar in hoofde van de werknemer. Sinds 1 januari 2012 wordt dat voordeel van alle aard voor het persoonlijke gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (op jaarbasis) berekend door een CO2-percentage toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig.

Teneinde dit correct te bepalen dient correct bepaald te worden wat de verhouding is tussen het private en het professionele gebruik.

Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli 2013

Een werknemer die zijn eigen wagen gebruikt voor professionele verplaatsingen voor zijn werkgever maakt kosten die eigenlijk voor rekening zijn van die werkgever. Deze kosten worden in het fiscaal recht gekwalificeerd als zogenaamde ‘kosten eigen aan de werkgever’. Kan u die (auto)kosten laten terugbetalen door uw werkgever? Zo ja, kan uw werkgever u hiervoor een forfaitaire vergoeding geven? Hierna krijgt u een korte toelichting over de zogenaamde belastingvrije kilometervergoeding.
Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2013

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan een werknemer die met zijn eigen wagen rijdt voor beroepsdoeleinden. De kilometervergoeding bedraagt 0,3461 EUR/kilometer voor de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014. De vergoeding is geen bezoldiging en is dan ook niet belastbaar. De vergoeding is ook vrijgesteld van de sociale zekerheidsbijdragen (zowel werknemers- als werkgeversbijdragen). Indien de werkgever meer geeft dan 0,3461 EUR/kilometer dan is die extra vergoeding in principe belastbaar als loon.
Enkel voor zuivere beroepsverplaatsingen

De kilometervergoeding kan enkel worden toegekend wanneer de werknemer zuivere beroepsverplaatsingen doet (bijv. klantenbezoek of levering van goederen). Een zuivere beroepsverplaatsing betekent dat de werknemer zich niet verplaatst tussen zijn woonplaats en zijn vaste plaats van tewerkstelling. Indien dit wel het geval is dan spreekt men over woon-werkverplaatsingen die eigenlijk geen zuivere beroepsverplaatsingen zijn maar eerder privé verplaatsingen…

Werking

Voor bedrijfswagens die privaat kunnen gebruikt worden of private wagens die ook professioneel kunnen gebruikt worden is het wettelijk en fiscaal noodzakelijk precies te weten hoeveel private en hoeveel professionele kilometers gereden werden.

b.Alert Connect Plus staat dit toe. Een schakelaar in de wagen laat de chauffeur toe om om te schakelen van privaat naar professioneel gebruik en omgekeerd.

Een regelmatige of jaarlijkse rapportering geeft de precieze afstanden enerzijds en anderzijds een lijst van de professionele adressen ter controle. De private adressen zijn onzichtbaar omwille van privacy redenen. Enkel de totale afstand is gekend

hardware

De unit is volledig waterdicht en niet manipuleerbaar. De enige electrische aansluitingen zijn de batterij en de schakelaar op het dashbord.

De installatie is bijgevolg uitermate eenvoudig en snel uit te voeren.

De GPS ontvangst is uitermate goed zodat deze unit perfect verborgen kan opgesteld worden onder het dashbord of in het motorhuis.

Software

De software is web gebaseerd zodat U altijd toegang hebt.


  • Meer info


  •