Download hier alle brochures en software-updates.

Klik op de link bij het desbetreffende bestand om de download te starten.
 

White Papers

Moeten banden in de winter harder geblazen worden?Op een koude winterdag staan plots veel meer, zoniet alle banden op onderdruk. Een klassiek TPMS systeem zal plots veel alarmen geven. Moeten ze harder opgeblazen worden? en hoe weet ik dan wat de juiste druk is om op te blazen? Download bestandGedrag van een klapbandKlapbanden zijn een belangrijk probleem. Niet alleen zijn ze gevaarlijk voor de vrachtwagen of trailer en de chauffeur, ze vormen ook een groot risico voor andere weggebruikers en voor mogelijke ongelukken. Daardoor veroorzaken ze ook belangrijke disrupties in de planning. Zijn ze te detecteren en te voorkomen? Download bestandconsequenties van temperatuur op bandendrukIn een vorige white paper toonden we aan wat de theoretische relatie is tussen de temperatuur in een band en de druk in een band. Dit betekent concreet dat, afhankelijk van de binnentemperatuur van een band, de drukmeting anders zal zijn en het bijgevolg nodig is om deze binnentempera-tuur te kennen om een band op de juiste druk te kunnen zetten. We geven enkele voorbeelden. We gaan steeds uit van een optimale druk van 9 bar, bij een referentietemperatuur van 15 ┬░C. Download bestandDruk en temperatuur in banden: de theorieWat is de theoetische relatie tussen de druk en de temperatuur in banden en wat zijn de consequenties? Download bestandHoe snel zakt de bandendrukDe druk in banden zakt tijdens het gebruik. Hoeveel, waarom? Download bestandExacte meting van wacht en lostijdenMet klassieke tracking oplossingen weet men hoe lang een wagen ergens staat. Men weet niet wat er gebeurt. b.Alert meet, aan de hand van trillingen, heel precies, wanneer en hoe lang er geladen en gelost wordt. Zo weet men ook waar de verloren tijd in het proces zit. Download bestandBanden management en niet alleen een meet systeemAlle TPMS technologie claimt de kosten van de banden op het gebied van brandstof consumptie en de slijtage van de banden te verminderen. Echter, men moet in staat zijn om onderhoud uit te voeren. Het kost veel mankracht om alle banden te controleren of om ze op te blazen. In die zin moet een TPMS Systeem een Tire Pressure Management System en niet een Tire Pressure Measurement System zijn. Download bestandAre your trucks overloadedAt first glance, overloading seems to be a rather straight-forward issue, but, in actuality, a truck can be overloaded in many different ways. Considerable research and careful design is required to make sure your trucks are properly designed for all of the various loading situations encountered during day-to-day operations. Download bestandHOE DE BANDENSPANNINGEN CORRECT BEHERENHet opvolgen van de bandenspanning van vrachtwagens en trailers genereert belangrijke directe besparingen. Hoe kan deze opvolging efficient gebeuren? Download bestand