b.Alert Weight

 

b.Alert Weight voor trailers en vrachtwagens

b.Alert TPMS is bedoeld om de belastng van de achteras van trailers of alle assen van vrachtwagens op te volgen.

De controle gebeurt niet alleen door de chauffeur , maar op bureel door de plannings verantwoordelijke die aldus tijdig kan ingrijpen.

De belasting op de achteras van een trailer of op de assen van een vrachtwagen worden real-time gevolgd.

Service

De service loopt volledig via een web interface

Een alarm wordt gegeven bij een overbelasting en is asap op het scherm te zien, samen met de locatie.

Indien gewenst wordt dit alarm ook doorgestuurd naar een email adres, een GSM (per SMS) of de boordcomputer.

hardware

b.Alert TPMS bestaat uit een main unit die moet geplaatst worden op het chassis van de trailer of de vrachtwagen. Deze communiceert met de sensoren enerzijds en met de verantwoordelijken van het bedrijf anderzijds.

Naast de main unit wordt op elke drukleiding naar de pneumatische vering een druksensor geplaatst. Via eigen algoritmes wordt aldus de aslast op de weg bepaald voor elke as die gevolgd wordt.

Indien gewenst kan een slave unit geplaatst worden op de trekker. Op die manier wordt niet alleen de aslast bepaald, maar ook het totale gewicht.


  • Meer info


  •