Innovatief bandenmanagement

 

Nieuwe en innovatieve technologie

Iedereen weet dat het gebruik van een band heel erg bepalend is voor zijn levensduur.

Daarom is b.Alert TPMS V2 de enige technologie die actief het gebruik van de banden meet. b.Alert TPMS V2 meet aldus ook de gereden afstanden, het aantal keren en het belang van remmen, de ritafstanden, de belastingen op de assen, de kwaliteit van het wegdek, ...

Aldus is het mogelijk om van elke band zijn geschiedenis perfect te kennen, banden te kunnen vergelijken qua slijtage en het gebruik en het onderhoud maximaal te optimaliseren.

ROI door bandenopvolging met TPMS

Statistisch is de kans het grootst dat een wagen rijdt met banden op onderdruk.

De rolweerstand door onderdruk is verantwoordelijk voor veel snellere slijtage van de banden, voor meer brandstofverbruik en is gevaarlijk doordat de stabiliteit van het voertuig, o.a. tijdens het remmen in gevaar komt.

Bridgestone schat dat in Europa elk jaar 12.2 miljoen banden moeten vervangen worden doordat ze te lang en teveel op onderdruk werken.

Banden op een correcte druk gaan tot 50% langer mee en reduceren het brandstofverbruik tussen 5% en 10%.
Banden zijn verantwoordelijk voor 1/3e van de onderhoudskost. Het is dus relevant om de slijtage te beperken. Deze wordt echter snel belangrijk.

Onderdruk brandstofverbruik extra slijtage
0.2 bar +1% +10%
0.4 bar +2% +30%
0.6 bar +4% +45%

Deze cijfers tonen aan dat het noodzakelijk is om minstens 2-wekelijks de druk in alle banden te controleren. Dit is praktisch niet haalbaar. Hier zit de belangrijkste oorzaak van het rijden op onderdruk. Bij een controle worden enkele banden gecontroleerd en als die in orde zijn veronderstelt men dat dit voor alle banden geldt.

Het risico is nog groter met wagens met dubbele wielen. De controle op de binnenste banden is moeilijker en zelfs platte banden kunnen niet gezien worden.

Innovatieve sturing van onderhoud en bijblazen

De mate waarin banden verslijten wordt bepaald door het wegdek waarop gereden wordt, de belasting die gedragen wordt en door het aantal keren dat er geremd werd. Doorgaans wordt dit vertaald door een onderhoudsbeurt op vaste tijdstippen. Dit is uiteraard niet optimaal, want elke wagen, elke band heeft zijn eigen leven.

Nieuwe algoritmes en een doorgedreven analyse van rijdata zijn de basis van de nieuwe technologie die onderhoud plant op basis van het reële gebruik.

Tevens wordt de druk in de band real-time gemeten en geanalyseerd zodat steeds gemeld wordt wanneer er moet bijgeblazen worden.

De problematiek is echter om de tijd te vinden om alle banden altijd in optimale condities en op optimale druk te houden.

Deze technologie werd zo ontwikkeld om U met een minimale fysieke inspanning toch maximale resultaten te geven.
b.Alert combineert hiermee Uw ervaring met gedetailleerde metingen tot een efficiënte ondersteuning.


Werk lijsten

Hoe kun je op een efficiënte manier alle banden steeds op dezelfde druk houden? Normaal is dit onvoorstelbaar veel werk.

b.Alert TPMS V2 helpt met werklijsten. Op deze lijsten staan per site enkel die banden die moeten bijgeblazen worden. Tevens wordt aangegeven wat de optimale druk is wanneer deze banden (nog) warm staan van het rijden.

De lijsten worden aan U bezorgd op de manier zoals U het bijblazen wil organiseren: elke avond, elke zaterdag, wanneer een wagen op het terrein aankomt, wanneer er bijgetankt wordt, ....

T.o.v. een systematische 3-maandelijkse controle bijvoorbeeld, wat op zich onvoldoende is, reduceert de werklast gemiddeld met 60% terwijl het resultaat veel beter beheerste bandendrukken zijn.


Alarmen

Een alarm wordt gegenereerd op het scherm, per email, per SMS en/of op de boordcomputer voor te hoge spanningen, te lage spanningen, een leeglopende band , een ontbrekende band en voor een te groot tempratuurverschil tussen de banden. Dit laatste criterium is uitermate belangrijk om tijdig problemen met wrijving, bijvoorbeeld klemmende remmen, te detecteren.


Hardware

b.Alert TPMS V2 bestaat uit een main unit die moet geplaatst worden op het voertuig. Deze communiceert met de sensoren en met de server.

Naast de main unit wordt op elk ventiel van de banden een sensor geplaatst.

Wanneer de unit op een trekker staat, worden de banden van de trailer ook gevolgd en omgekeerd. Wissels van trekkers en trailers worden automatisch geregistreerd.

Als ze getrokken worden door eigen voertuigen,dan volgt b.Alert TPMS trekker en trailer, worden ze onbegeleid vervoerd of worden ze getrokken door een onderaannemer, dan volgt U Uw materiaal.


  • Meer info  •