Logistiek

 

Eenvoudig beheer van herbruikbare verpakking

Herbruikbare verpakking is een breed begrip en gaat van specifieke verpakkingen tot karren, bokken, containers en andere assets.

Het manuel beheer van herbruikbare verpakking en assets beperkt heel erg een efficient en optimaal vloot beheer. Planners moeten de verpakkingen en assets met eenzelfde efficiëntie terugvinden en plaatsen.

b.Alert Logistics lost deze pobelmatiek op een economisch efficiënte manier op door de combinatie van een klassieke tracking oplossing met high tech actieve tags.

Belangrijk hierbij is dat menselijke fouten uitgesloten worden.Tracking van individuele lading en pakjes

Individuele pakjes en ladingen worden van hub naar hub getransporteerd en daar overgeladen.

Telkens moet er manueel gescanned worden en moet er daarna automatisch of manueel opnieuw verdeeld worden.

Dit is arbeidsintensief en is volledig afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee er gewerkt wordt.

Eenmaal er een fout gebeurt is dit trouwens moeilijk terug te vinden.

Actieve tags laten toe om permanent te zien waar een lading zich bevindt.
Deze tags worden gelezen door lezers in opslagruimtes, maar ook in wagens. Fouten worden onmiddellijk vastgesteld en gecorrigeerd.Stedelijke hubs en distributie

De roep naar stedelijke hubs om de groot transport uit de stad te weren wordt steeds groter. De logistieke problematiek om alle goederen te verladen van de grote interstedelijke transporten op lokale transporten is groot.

Producten komen aan in de stedelijke hub en moeten overgeladen worden op kleinere wagens om correct naar de winkels in het centrum gebracht te worden.

Winkels gebruiken deze hub eventueel als opslagplaats.

Voorraden bevinden zich dus fysiek op verschillende plaatsen en moeten snel beschikbaar zijn.

Het risico op fouten bij het overladen is tevens groot.Temperatuur en luchtvochtigheid van de pakjes en de lading

De cold chain mag nooit onderbroken worden om de versheid en de kwaliteit van gekoelde en diepgevroren producten te garanderen.

Klassiek gebeurt dit door de temperatuur te volgen in de koelwagens en in de koelvakken in een opslagruimte.

Voor gevoelige producten houdt dit nog steeds een risico in. Wie garandeert dat bij het overladen van de ene ruimte op temperatuur naar een andere ruimte op temperatuur de goederen geen zekere tijd op een warmere plaats staan?

Het is nuttig om de temmperatuur te meten op de goederen zelf en dit te monitoren.

Dit kan met actieve tags op de goederen die communiceren met de basis om de temperatuur en de vochtigheid van de goederen te garanderen.