Machines

 

Diefstalpreventie

Wanneer men op werven of op locatie werkt dan staan machines buiten of onmiddellijk bereikbaar voor anderen. Ze kunnen gemakkelijk gestolen worden.

Op dat moment is het zaak om ze snel terug te vinden.

Deze probleamtiek wordt nog prangender op het moment dat machines verhuurd worden.oneigenlijk gebruik

Diverse machines en toestellen blijken in het weekend of 's avonds onterecht gebruikt te worden door personeel.

Eventueel mag dit, veelal uiteraard niet. Dit brengt extra kosten en slijtage met zich mee.

Het is aangewezen om als bedrijf te kunnen bepalen wie wanneer met welke machine mag werken en te vermijden dat ze werken op andere momenten of met andere operatoren.

Zo wordt ook daadwerkelijk vermeden dat niet bevoegde personen met een toestel werken.onderhoud

Alle machines en toestellen moeten onderhoud krijgen in functie van de werkingsuren. Deze kunnen steeds afgelezen worden op het toestel/de machine, maar dit is uiteraard omslachtig.

Het is uiteraard ook mogelijk om onderhoud uit te voeren volgens een vast schema, maar dit betekent dat men ruim sub-optimaal zal werken en ofwel te vroeg ofwel te laat onderhoud zal uitvoeren.

Een eenvoudig geautomatiseerd systeem is in deze gemakkelijk waarbij de motortijden automatisch gemeten worden en centraal geregistreerd. Werklijsten kunnen zo efficient en to the point gegenereerd worden.schokgevoeligheid

Een aantal gevoelige machines moeten slechts een maximale kracht ondergaan, oa bij transport om hun goede werking of calibratie niet te verliezen.

We denken aan frezen, electronenmicroscopen, 3D printers, ...