Bouw

 

Beheer van materiaal en containers

Bouwmateriaal staat en ligt op werven, ze terugvinden en managen kan beste geautomatiseerd worden.

Afvalcontainers staan heel erg verspreid. Ze terugvinden en bijhouden is niet steeds evident.Onderhoud

Het onderhoud van bouwmachines, van generatoren tot kranen die te gebeuren i.f.v. het aantal motor uren. Wanneer ze verspreid staan is het niet mogelijk om op de machine die uren te controleren. Onderhoudsteams kunnen maar efficiënt ingezet worden als ze dit weten.


beheer van transport materiaal

Bouwmaterialen worden getransporteerd in bakken, op paletten of bokken, … Deze staan verspreid over werven en worden vergeten of staan te lang stil om goed ingezet te worden. Op grote werven is het niet steeds evident om ze terug te vinden.


beheer van mobiele ploegen

Onderhoudsploegen, klusjesploegen, werkploegen moeten goed gemanaged worden. De uren moeten goed bijgehouden worden om correcte facturatie mogelijk te maken.


Mobiliteitsvergoeding

Ook in 2014 hebben de meeste arbeiders die professionele verplaatsingen afleggen, recht op een mobiliteitsvergoeding. Het bedrag van die vergoeding hangt af de sector en van de cao. Elke maand opnieuw een correcte mobiliteitsvergoeding berekenen en uitbetalen, is voor bedrijven vaak een hele klus. Er is altijd een risico op onnauwkeurigheden en er gaat soms kostbare tijd verloren. Dankzij het ritregistratiesysteem van b.Alert hoeft u het gelukkig niet zover te laten komen.


Vermijd overbelasting van bulkwagens

Bulkwagens worden geladen met zand, grint, ... of bouwafval. De kans dat ze overladen worden is reëel.
De kost voor overtredingen is groot, niet alleen omwille van de boetes, maar ook omdat een wagen stil gezet wordt, een extra wagen moet opgehaald worden en een deel van de lading moet overgeladen worden.
De controles worden (terecht) strenger omdat overladen wagens een belangrijke oorzaak vormen voor schade aan wegen met grote kosten en eventuele ongevallen als gevolg.Brandstofdiefstal uit machines en vrachtwagens

Bouwmachines staan regelmatig een langere tijd op plaatsen met weinig sociale controle. De inhoud van de tanks is groot en waardevol.

Een stil en luid alarm bij inbraken in de tank is dan ook nodig enerzijds om de dief te betrappen, anderzijds om hem af te schrikken en te verhinderen dat hij tot een diefstal overgaat.Oneigenlijk en ongewenst gebruik

Bouwmachines kunnen tijdens het weekend gebruikt worden buiten de werf voor private jobs. Dit is ongewenst en kost geld aan brandstof en slijtage. Bij een calamiteit geeft dit ook een verzekeringsprobleem.


opvolging van verhuurde containers en machines

Afvalcontainers en eventueel machines worden verhuurd i.f.v. tijd of gebruiksuren. Dit moet eenvoudig en correct kunnen bijgehouden worden voor facturatie.


diefstal van containers en materialen

Afvalcontainers worden gestolen omwille van waardevolle inhoud zoals koper of andere metalen.
Deze materialen worden echter ook regelmatig gestolen op werven. Zowel omdat ze er als te verwerken grondstoffen liggen of zelfs als onderdeel van machines!Diefstal van bouwmachines

Grote bouwmachines kunnen gestolen worden van op werven waar ze relatief onbewaakt staan.

Ze kunnen snel verscheept zijn naar plaatsen waar ze 2e hands verkocht worden, gesloopt worden voor de onderdelen of zelfs gewoon versneden voor het metaal.