29 september 2017: INVESTEER EXTRA IN TRUCKS DIE VEILIGER ZIJN, BETER VOOR DE CHAUFFEUR OF MINDER VERBRUIKEN EN MAAK GEBRUIK VAN VLAAMSE SUBSIDIES

De Vlaamse regering keurde de subsidie definitief goed.

Wat is nu de verdere timing?

In februari informeerden we u reeds over de plannen van de Vlaamse Regering om subsidies te voorzien voor bedrijven die investeren in verkeersveilige maatregelen. De lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de subsidies werd reeds door de Vlaamse regering bekend gemaakt. De Vlaamse Regering heeft nu het besluit over het toekennen van de subsidies definitief goedgekeurd. Hiermee is een belangrijke eis van TLV concreet ingewilligd!

Hiermee is opnieuw een belangrijke stap gezet. Het is nu enkel nog wachten op een uitvoeringsbesluit waarna dossiers zullen kunnen worden ingediend. In dit besluit worden de praktische details van de regeling opgenomen waaronder het percentage van de steun volgens type investering.

TLV heeft meteen met de bevoegde administratie contact gehad om te weten wanneer dit zal zijn. In haar antwoord meldde de administratie dat het online aanvraagsysteem wellicht pas eind oktober, begin november operationeel zal zijn.

We herhalen nogmaals dat de subsidie van toepassing is op de investeringen die dateren van na 1 januari 2017. Per bedrijf zal slechts 1 keer per jaar een aanvraag kunnen gebeuren. De aanvragen moeten bijgevolg gebundeld worden.

Voor wie?
Bedrijven, met vestiging in het Vlaams Gewest, die eigenaar of permanent gebruiker zijn van een voertuig +3.5 ton, kunnen de subsidie aanvragen. Het kentekenbewijs (en leasecontract met contractduur van minimum 36 maanden in geval van leasing) zal moeten meegedeeld worden.
Het voertuig en de maatregel/optie waarvoor de subsidie wordt gevraagd, komt maar 1x in aanmerking voor een subsidie. Het voertuig mag nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor een subsidie in het kader van deze regeling. Het moet daarenboven vanaf de dag van de aanvraag nog minstens 3 jaar in de onderneming blijven.

Bedrag van de subsidie?
De investeringen worden voor maximaal 80% terugbetaald met een maximaal bedrag van 3.000 euro per voertuig. Voor investeringen in een luchtverende stoel, stille banden en automatische versnellingsbak wordt slechts 30% van de kostprijs gesubsidieerd.
Het totale subsidiebedrag per onderneming wordt beperkt tot 100.000 euro gedurende een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren (of 33.000 euro per jaar). De eerst periode start op 1 januari 2017.

Op de website http://www.mobielvlaanderen.be/subsidieflankerendbeleid/
staan alvast alle investeringen die voor subsidie in aanmerking komen.Vlaamse subsidie

Schrijf u in voor
onze nieuwsbrief

Wenst U op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes op het vlak van trailermanagement en -beveiliging?
Schrijf U in op onze nieuwsbrief!