Télécharger la documentation, mise à jour de logiciel, et aperçu d' installation.

Cliquez sur le lien afin de télécharger la documentation voulue.
 

White Papers

Moeten banden in de winter harder geblazen worden?Op een koude winterdag staan plots veel meer, zoniet alle banden op onderdruk. Een klassiek TPMS systeem zal plots veel alarmen geven. Moeten ze harder opgeblazen worden? en hoe weet ik dan wat de juiste druk is om op te blazen? TéléchargerGedrag van een klapbandKlapbanden zijn een belangrijk probleem. Niet alleen zijn ze gevaarlijk voor de vrachtwagen of trailer en de chauffeur, ze vormen ook een groot risico voor andere weggebruikers en voor mogelijke ongelukken. Daardoor veroorzaken ze ook belangrijke disrupties in de planning. Zijn ze te detecteren en te voorkomen? Téléchargerconsequenties van temperatuur op bandendrukIn een vorige white paper toonden we aan wat de theoretische relatie is tussen de temperatuur in een band en de druk in een band. Dit betekent concreet dat, afhankelijk van de binnentemperatuur van een band, de drukmeting anders zal zijn en het bijgevolg nodig is om deze binnentempera-tuur te kennen om een band op de juiste druk te kunnen zetten. We geven enkele voorbeelden. We gaan steeds uit van een optimale druk van 9 bar, bij een referentietemperatuur van 15 °C. TéléchargerDruk en temperatuur in banden: de theorieWat is de theoetische relatie tussen de druk en de temperatuur in banden en wat zijn de consequenties? TéléchargerA quel vitesse la pression des pneus droppeLa chute de pression dans les pneumatiques en utilisation. Quoi, pourquoi? TéléchargerMesure exacte de l'attente et temps de chargementAvec des solutions de suivi classique on sait combien de temps une remorque est quelque part. On ne sait pas ce qui se passe. b.Alert mesure, à l'aide de vibrations, précisément quand et combien de temps il est chargé et déchargé. Ainsi on sait où l'on perd du temps dans le processus pendant les temps d'attente. TéléchargerGestion des pneus et pas seulement systeme de mesuresToute la technologie TPMS prétend réduire le coût des pneus en termes de Consommation de carburant et l'usure des pneus. Cependant, il faut être en mesure d'exécuter la maintenance. Il faut beaucoup de puissance de l'homme pour vérifier tous les pneus ou pour les gonfler. En ce sens, un systeem TPMS doit être un système de gestion de la pression des pneus et pas un système Tire de mesure de pression. TéléchargerAre your trucks overloadedAt first glance, overloading seems to be a rather straight-forward issue, but, in actuality, a truck can be overloaded in many different ways. Considerable research and careful design is required to make sure your trucks are properly designed for all of the various loading situations encountered during day-to-day operations. TéléchargerHOE DE BANDENSPANNINGEN CORRECT BEHERENHet opvolgen van de bandenspanning van vrachtwagens en trailers genereert belangrijke directe besparingen. Hoe kan deze opvolging efficient gebeuren? Télécharger